Aktivitetstilbud for ældre

Cykel teknisk forløb – fra en time til en hel dag med cykelfokus

Erfaring kommer gennem aktivitet

Vi har med støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje fået mulighed for at flytte fokus til en helt anden målgruppe. Projektet ”Sikre seniorer på El-cykel” har til formål, at afklare og videreformidle de kompetencer der er vigtigst, hvis man har brug for at skifte sin vante cykel ud med en el-cykel.
Både cyklens egenvægt og dens evne til at tilføre betydelig trækkraft til hjulene, ændrer væsentligt de vilkår cyklisten skal håndtere, for at kunne køre sikkert i trafikken. Uhelds-statistikken viser netop med al tydelighed, at el-cyklen ikke bare er en cykel som alle andre, men vi tror på at med træning kan det være et godt redskab for os, når vi ikke længere har så ”gode ben” på cykelturene.

Vægtplacering og håndtering, opmærksomhed og signalering – det er nødvendigt med nye rutiner og forståelse. Med nye rutiner kommer oplevelsen af sikkerhed, og med den tryghed vil cyklen blive et redskab til større sundhed og transport-frihed, og det synes vi er den allerbedste grund til at gøre det vi gør. Faktisk tror vi på at el-cyklen kan være med til at øge den generelle trafiksikkerhed på vore stier og veje.
Projektet vil munde ud i et materiale til alment brug, der netop har til formål at dele den viden vi samler i projektet, både i forhold til vejledning og i forhold til trænings-aktiviteter.

Som vanligt handler det for os om at komme ud og lege. Lave workshops for målgruppen og bruge en masse timer på forskellige aktiviteter. Erfaring kommer gennem aktivitet og refleksion, både for os og for deltagerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os for mere information eller for bestilling af aktiviteter

Ring til os
Mail