Aktivitetstilbud for skoler

Cykel teknisk forløb – fra en time til en hel dag med cykelfokus for et eller flere alderstrin

Cykel teknisk træning og fysisk aktivitet

Det vi arbejder mest med i foreningen, er cykeltekniske forløb i skoler. Vi arbejder med alle skoletrin og nedenfor er to af de projekter som er støttet af henholdsvis Nordea-fonden og Vejdirektoratet.

Indskolingen

I et samarbejde med Nordea-fonden har vi de seneste 3 år haft forløb i 25 kommuner, hvor vi primært har arbejdet med 0.-4. klasserne.
I disse klasseforløb gælder det, at vi fylder deres hoveder gennem kropslige oplevelser og erfaringer. Vi starter og slutter med øvelser, der gør at de også kan se hvor meget de har flyttet sig på kort tid. En af metoderne er at inkludere den lille cyklistprøve til sidst i forløbet. Faldskærmsudspring, førerhund, ringridning, rydde op på værelset, bowling, vasketøj, bingo, additionsstafet - er alt sammen cykelsjov, fysisk aktivitet og kompetencetræning på samme tid.
Mange forskellige oplæg til aktiviteter i institutionerne kan lade sig gøre og nederst på siden er eksempler på dette, men tag endelig fat i os til en snak om mulighederne hos jer.

Udskolingen

Projektet ”Cykling i udskolingen – motivation, fastholdelse og trafiksikkerhed” er støttet af Vejdirektoratets Cykelpulje med opstart i november 2022 og to år frem.

Målet med projektet er to-delt:

 • At flere elever fra målgruppen fastholdes som cyklister eller begynder at cykle
 • At levere viden, metoder og materialer der kan være med til at sikre en bedre trafiksikkerhed og færre ulykker hos udskolingseleverne

Vi vil finde løsninger ved hjælp af følgende tre indsatsområder:

 • Aktivitetsudvikling på skolerne lokalt
 • Uddannelse og kompetenceudvikling af lærerne
 • Udvikling af materiale og værktøjer, til lærere og elever

Samarbejde med kommuner og skoler:
Vi skal i projektet samarbejde med minimum 10 kommuner og 40 skoleklasser i udskolingen, så hvis du er lærer eller kender lærere for hvem dette kunne være spændende at høre mere om, - tag endelig fat i os. Det kan være klasselærere, som synes det kunne være spændende at inddrage cykling og trafiksikkerhed i undervisningen i en afgrænset periode, men det kan også være idrætslæreren som vil tilbyde idrætsholdet at prøve mtb i en periode. Vi har cykler og instruktører som kan stå for undervisningen, i tæt samarbejde med idrætslæreren. Vi vil i samarbejde med udvalgte kommuner også arrangere cykelevents for et bredere udsnit af teenagerne i kommunen, så hvis du sidder i en forvaltning for hvem dette er interessant – tag fat i os. Dette gør vi også meget gerne i samarbejde med lokale cykelklubber.

Klassiske forløb og tilbud

 • Klasseforløb:
  En’ klasse med fokus på cykelteknisk træning. Hvis det ønskes, kan forløbet afsluttes med den lille cyklistprøve. Er det kun træningen kan dette køres over 2-3 timer, men skal cyklistprøven inkluderes bør man afse 3 timer i alt.
 • Åbne events på skolen:
  Fra en’ time til en hel dag med cykelfokus for et’ eller flere alderstrin.

Eksempler på dette

 • Frederikssund Kommune: 22, 3. klasser med afsluttende ’den lille cyklistprøve’.
 • Esbjerg Kommune: 10 klasser fra 0.-5. klasse i Coronatiden, med fokus på cykelteknisk træning, men også med et fokus på mulighederne i, at flytte undervisningen mere ud i det fri.
 • Herning Kommune: Event i forbindelse med ABC Kampagnen.
 • Assens Kommune: 4 aktivitetsdage for SFO’er i afsluttende uge af sommerferien

Vil du vide mere?

Kontakt os for mere information eller for bestilling af aktiviteter

Ring til os
Mail