Vi har lavet verdens fedeste sammenskudsgilde

I Herning er hele fire forvaltninger, en SOSU-skole og en boligsocial indsats gået sammen om at skabe et cykelprojekt for kvinder med anden baggrund end dansk. Projektet løfter kvinderne tættere på arbejdsmarkedet og giver dem nye muligheder i deres fritid.

I Herning er der stolthed at spore. Stik imod normen har de fundet opskriften på et cykelprojekt, som trækker tråde bredt ud i kommunen og gør en synlig forskel for de kvinder, som medvirker i projektet.

”Jeg skal på ingen måde påstå, at det har været let, for vi har haft mange møder, men endelig er vi kommet i mål med at skabe et koncept, som let kan overføres til andre kommuner,” fortæller Carina Sohnemann, som er boligsocial leder i den boligsociale indsats ”Plads til forskel” i Herning.

I kommunen har de i flere år haft forskellige cykelprojekter med fokus på at lære kvinder med anden etnisk baggrund at cykle, men der var behov for at tænke nyt.

”Vi løb hele tiden før for penge, frivillige eller timer, så projekterne løb ud i sandet. Derfor var jeg klar over, at vi måtte forankre cykelprojekterne på en mere bæredygtig måde. Efterspørgslen var der jo.”

Som medarbejder i den boligsociale indsats står Carina Sohnemann udenfor de kommunale forvaltninger. Derfor kunne hun lettere få øje på potentialet i at lave en flerstrenget indsats, som kun opfylde de tværgående behov. Da hun fik koblet Dansk Skolecykling på projektet, gik det pludselig stærkt.

Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor opløftende det er at se kvinderne komme gående den første dag og cykle hjem den sidste.

Carina Sohnemann, boligsocial leder i Herning

”Michael Bremer fra Dansk Skolecykling havde den nødvendige viden og erfaring, der kunne få os fra idé til handling. Han fik skabt fundamentet for et cykelforløb, som sikrede, at alle de forskellige forvaltninger og SOSU-skolen kom med i projektet”. 

Selve undervisningen foregår på SOSU-skolen, hvor en del af kvinderne er elever. Cyklerne til projektet bliver doneret af ”Trafiksikkerhed” under Teknik- og miljøforvaltningen, som står for at at istandsatte herreløse cykler. Når kvinderne har bestået deres cykelforløb, så får de deres cykel og en cykelhjelm med hjem. På den måde kan de fortsætte med at træne deres færdigheder.

”Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor opløftende det er at se kvinderne komme gående den første dag og cykle hjem den sidste,” fortæller Carina Sohnemann.

Hun fortsætter:

”Med projektet løfter vi kvinderne tættere på arbejdsmarkedet, men de får også flere muligheder i deres fritid. De kan pludselig cykle med deres børn og komme til og fra aktiviteter uden besvær. Det gør noget ved mennesker, når man lærer noget nyt. Det er en verden, der åbner sig.”

Carina Sohnemann er stolt over at have været med til at skabe et projekt, som støtter op om rekrutteringsindsatsen, den sociale trivsel og den grønne omstilling i kommunen. 

”Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om en eneste indsats, der gør en forskel på så mange parametre, og som samtidig koster så lidt. Projektet i Herning er et perfekt eksempel på, hvordan sammenskudsgilde kan noget godt.”

Om cykelforløbet

Om samarbejdspartnerne i projektet

Vil du vide mere?

Kontakt os for mere information eller for bestilling af aktiviteter.